Kallelse till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 11 november 2019 kl 18.00 på Folkets hus. Kallelsen finns här (pdf). 


2019-11-07

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se