Kallelse till kommunfullmäktige, 20 januari

Kommunfullmäktige sammanträder den 20 januari 2020 kl 19.00, Salongen, Mjölner, Torsås.

Här finns kallelsen.


2020-01-08

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se