Kärl för insamling av paraffin placeras ut efter nyår

paraffin2

Som kommunen informerade om på sin hemsida fredagen den 6 december, så har paraffin flutit iland längs med kustremsan i Torsås kommun.

Paraffinet kan ses som vita klumpar i strandkanten – se bild. Paraffinet i sig är ofarligt. Kommunen är dock tacksam om allmänheten vill hjälpa till att plocka upp det, då djur annars kan äta det. Det kan också ta lång tid för paraffinet att brytas ned. 

Det finns dock vissa saker som man bör tänka på vid hanteringen:
Att använda skyddhandskar när man plockar upp klumparna samt att det ihopsamlade paraffinet bör inte slängas i hushållssoporna.

Sju kärl kommer att placeras ut på följande platser, efter nyår:

-Fulvik - på parkeringen vid nedfarten motbadstranden

-Djursvik - anslutning till gamla festplatsen

-Norra Ragnabo - på vägen ned mot båthamnen

-Bergkvara badudden - på parkering bredvidbefintligt sopkärl

-Skäppevik - vid parkeringen i anslutning tillbadplatsen

-Järnsida - i anslutning till badplatsen

-Grisbäck - på väg ner mot stugområdet

I anslutning till sopkärlen kommer handskar och sopsäckar att finnas. 

Tack för hjälpen!
2019-12-13

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se