Jan Darrell ny kommunchef i Torsås

På fredag, den 1 juli, får Torsås en ny kommunchef vid namn Jan Darrell, 55 år. Bakom sig har Jan en lång och framgångsrik karriär inom kommunal verksamhet. Totalt har det blivit 25 år varav 15 år som chef. De senaste sex åren har han arbetat som kommunchef i först Herrljunga och senast i Höganäs.

På Jans meritlista kan man förutom kommunchef också läsa ekonomichef, ekonomiansvarig och revisor. Och kunskaperna inom ekonomi i kombination av sin socionomutbildning har gjort att Jan ägnat mycket tid åt samhällsbyggnad samt ledning, styrning, organisation och demokratifrågor.

Kent Frost som det senaste året haft en kombinationstjänst som tillförordnad kommunchef samt ekonomi- och IT-chef kommer nu att enbart koncentrera sig på sin roll som ekonomi- och IT-chef.

Fler nya chefer på ingång
Det är inte bara Jan Darrell som tillträder som ny chef inom Torsås kommun i sommar. Ninna Melin börjar den 14 augusti som ny chef för socialförvaltningen. Och nu är det också klart att Jon-Erik Egerszegi tar över som bildningschef. Jon-Eriks första arbetsdag hos oss blir måndagen den 1 augusti.

2011-06-28

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se