Information till boende runt Bergkvara hamn inför rivningsarbetet av silon

Bergkvara hamn

Torsås kommun har beslutat riva silon i Bergkvara hamn. Detta projekt har Älmby Entreprenad fått i uppdrag att genomföra. I projektet ingår rivning och sanering av byggnader. Jobbet med rivningen kommer bedrivas måndagar till onsdagar klockan 06.00 – 18.00. Och torsdagar klockan 06.00 – 14.00. Rivning av silon beräknas vara klart i maj.

Har ni frågor eller funderingar så tveka inte att ta kontakt med Älmby:

  • Arbetsledare Erik Tillberg, telefon 070-536 07 85
  • Platschef Jonny Nilsson, telefon 070-395 02 25
2019-03-06

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se