Information om torka, foder- och vattenbrist samt brandrisk

Den ihållande värmen under våren och sommaren har medfört torka i stora delar av landet. Läget för djurägare och lantbrukare är ansträngt, brist på bete och foder och torkade grödor som följd.

I delar av Kalmar län råder det vattenbrist och bevattningsförbud. Utöver det råder det extremt stor risk för skogsbrand, eldningsförbudet kommer därför att ligga kvar hela sommaren.

På den här sidan har vi samlat all information kring torkan, betes/foderbristen, rådande skogsbrandrisk och att tänka på att vara sparsam med vattnet.

 

 

Kor i hagebrandVattenpump

 2018-07-12

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se