Information om paraffin längs med kusten

Paraffin har flutit i land längs med Torsås kommuns kust. Det ses som vita klumpar i strandlinjen. Kommunen kommer att anordna uppsamling av paraffinet i speciella stationer under kommande vecka. Det är ofarligt, men vid beröring, använd skyddshandskar. Släng det inte i hushållssoporna. 
2019-12-06

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se