Information och tidtabeller närtrafiken i Torsås kommun

Buss

Närtrafik är den del av kollektivtrafiken där du ringer och beställer din resa. Alla har rätt att resa med närtrafiken.

>> Tidtabellerna för närtrafiken i Torsås kommun hittar ni i följande
dokument på sidorna 6-7
(PDF)

Grundutbudet är tre till fyra resmöjligheter måndag till fredag samt en
resmöjlighet lördag. Närtrafiken körs endast de sträckor som resenärer beställt att åka. Detta gör Närtrafiken bättre för miljön, den blir flexiblare och ger en högre tillgänglighet ute på landsbygden.

Närtrafik på landsbygden
Du kan bli upphämtad vid en överrenskommen mötesplats till exempel bostaden eller en hållplats. Resan kan du göra till och från den målort som finns i ditt område.

I vissa fall kan du även välja mellan olika målorter. Vid målorten finns ett
antal olika målpunkter där du kan välja att kliva av eller på.

På målorten kan du även byta och resa vidare med linjetrafiken när detta är
möjligt. Man kan inte göra lokala resor inom målorten.

Följande gäller:

• Biljetterna i Närtrafiken kostar lika mycket som i övrig kollektivtrafik.

• Trafiken är öppen för beställning under veckans alla dagar: Måndag-fredag
07.00-18.00, lördag, söndag och helgdag 08.00-17.00.

• Ring 010-21 21 000 (menyval 3) för att beställa din resa.

• Sällskapsdjur får ej medtagas.

Så beställer du Närtrafik!

1. Närtrafiken har flera resmöjligheter per vecka. Kontrollera veckodagen för
resan!

2. Ta reda på vilken tid du vill åka. Se tidtabell eller på KLT:s hemsida www.klt.se eller ring Kundtjänst på telefon 010-21 21 000 (menyval 3).

3. Ring KLT Kundtjänst, på tel. 010-21 21 000 (menyval 3) och beställ din resa senast två timmar innan du ska åka under våra öppettider: Måndag-fredag 07.00-18.00, lördag, söndag och helgdag 08.00-17.00.

Boka gärna din återresa samtidigt! Du kan beställa obegränsat antal resor.

Så här betalar du resan

• För bästa pris betalar du resan med reskassa – kortlös

• Gäller bara för resor i närtrafik och serviceresor. Köps för minst 100 kronor
max 3 000 kronor. En faktura skapas vid beställningen av resan och skickas hem till dig efter att du angett ditt personnummer. Varje gång du beställer en resa dras biljettpriset av från reskassan och du får cirka 20 procent rabatt på
enkelbiljetten.

• För resor i närtrafiken kan man även betala kontant.

• Vid byte till linjetrafiken (buss/tåg) Väljer du att resa vidare med linjetrafiken får du information hur du betalar din fortsatta resa när närtrafikresan beställs.

Kontakta KLT för mer information:
KLT Kundtjänst med personlig service är öppen
Måndag-fredag 07.00-18.00
Lördag, söndag och helgdag 08.00-17.00

Telefonnumret är 010-21 21 000 (menyval 3)

2014-03-25

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se