Information angående VA-fakturor

Vi får just nu många frågor om den senaste VA-fakturan som gick ut i förra veckan. De flesta frågor rör den så kallade lägenhetsavgiften. Lägenhetsavgiften ska avspegla värdet av nyttan en fastighetsägare har av den allmänna VA-anläggningen.

En villa, utan extra lägenhet, räknas som en lägenhet. Har man en extra lägenhet i huset eller på tomten räknar man två lägenheter och så vidare.

I den tidigare taxan ingick en lägenhetsavgift i den fasta avgiften. I den nya taxan som gäller från och med 1 juli i år är den fasta avgiften specificerad i två delar:

  • Förbindelsepunktsavgift, 3 157 kr/år inklusive moms: En avgift per antal förbindelser en fastighet har mot den allmänna VA-anläggningen. (Normalt en förbindelse)
  • Lägenhetsavgift, 1 926 kr/år inklusive moms: Hur många lägenheter som finns på fastigheten.

Avdrag görs om fastigheten inte är ansluten till alla VA-tjänsterna det vill säga vatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata.

VA-taxan är dessutom höjd mot tidigare för att täcka våra ökade kostnader för dricksvatten, avloppsrening, dagvatten och ledningsnät. VA-taxan är antagen i kommunfullmäktige 2017-04-24.

Vid frågor om ovanstående kontakta Henrik Juel, VA-chef telefon 0486-332 15 eller på e-post henrik.juel@torsas.se.

2017-10-02

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se