Inför skolstarten den 20 augusti

Läsåret börjar för eleverna i grund- och särskolan måndagen den 20 augusti 2018 enligt följande:

  • Torskolan F-6 klockan 08.00
  • Torskolan 7-9 klockan 08.00
  • Gullabo skola klockan 08.20
  • Bergkvara skola klockan 08.00
  • Söderåkra skola klockan 08.30
  • Särskolan klockan 08.00

Årskurs 7-9 samlas utanför Torskolans huvudentré. Övriga klasser samlas i respektive klassrum.

Läsning enligt ordinarie schema. Skollunch serveras från första skoldagen.

Frågor om tidtabell, hållplatser och skolskjutsar ställs till KLT:s trafikupplysning på telefon 010-21 21 000.

Närmare upplysningar om skolstarten, kontakta bildningsförvaltningen på telefon 0486-334 15.

2018-08-10

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se