Inför medborgarundersökningen våren 2012

Tuppentomten

Torsås kommun deltar under våren i Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning. Undersökningen kommer att starta den 13 mars, då enkäten skickas ut till ett urval av kommuninvånarna.

Undersökningen är till för att mäta hur du som kommuninvånare upplever Torsås kommun som en plats att bo på, vad du anser om kommunens verksamheter och hur stort inflytande du anser att du har på kommunens verksamheter och beslut.

– Vi är väldigt beroende av att få veta vad invånarna tycker om kommunens tjänster. En kommun har så många ansvarsområden som berör människors dagliga liv att vi behöver få återkoppling, inte endast om det som är mindre bra utan också om det man som invånare är nöjd med. Inte minst viktigt är detta för våra anställda. Ibland får vi kritik i enskilda frågor via media och därför är det också väsentligt att vi får ett större urval av åsikter belysta. Om alla som får enkäten tar chansen att hjälpa oss bli bättre är vi tacksamma och jag vill tacka på förhand för er medverkan, säger kommunchef Jan Darrell.

De personer som får en enkät kan även välja att besvara den via webben, där enkäten även finns på engelska och finska. Vår förhoppning med detta är att öka svarsfrekvensen samt att nå de grupper som tidigare varit svåra att nå, ofta kommuninvånare som är under 30 år samt de med utländsk härkomst.

Vår ambition är att få så nöjda medborgare som möjligt och dina svar är viktiga för oss.

2012-03-13

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se