Hur man lyckas vända något dåligt till något bra

Frukostmöte på Möre Resurscentrum

Christina Fosnes och Conny Jansson

Möre Resurscentrum höll frukostmöte för kommunens företag och politiker under onsdagen. Temat för mötet var Omstart Torsås, och inbjudna föreläsare var f.d. kommunchefen i Västerviks kommun Conny Jansson och Christina Fosnes som är regionschef på Svenskt näringsliv.

År 2004 upplevde Västerviks kommun en tuff situation då ett stort företag (Elecrolux) flyttade sin verksamhet till utlandet. En liknande situation har vi i Torsås just nu i och med Faurecias flytt. Hur gjorde Västervik för att komma stärkta ur situationen? Dåvarande kommunchefen i Västervik Conny Jansson var på plats och berättade.

Frukostmöre Möre Resurscentrum– Vi arbetade med fem fokuspunkter för att ta oss ur vår krissituation, sa Conny och fortsatte. Ett var att ”förstora” regionen genom att förbättra infrastruktur och kommunikationer, två var att utveckla näringslivet. Övriga punkter var kompetensförsörjning, fysisk planering av bland annat bostäder och industritomter samt att vara mer aktiva i arbetsmarknadspolitiken.

Viktigt med vision
Det är också viktigt att ha en vision som tydligt talar om vilka mål man vill uppnå och hur dessa mål ska uppnås. Torsås kommunalråd Håkan Algotsson informerade på mötet om att kommunen är i full gång med att arbeta fram en ny vision som kommer presenteras senare i år.

Med på mötet som föreläsare var också vår regionchef på Svenskt näringsliv Christina Fosnes. Christina berättade om den senaste konjunkturprognosen som tagits fram med inriktning industriföretag i Torsås.

Vårt eget projekt Omstart Torsås pågår och mer information om detta finns att läsa här.

 

 2011-04-06

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se