Hög tid att söka kulturbidrag

Logotyp Kultur & Fritid

Föreningar, organisationer, offentliga förvaltningar och studieförbund med verksamhet i Torsås kommun kan söka kulturbidrag. Senast den 1 mars ska ansökan vara inlämnad.

Kulturbidrag kan endast sökas för kulturverksamhet som i första hand äger rum i Torsås kommun. Det kan sökas antingen som ett bidrag eller en förlustgaranti. Program/verksamhetsbeskrivning och kostnadsbudget bifogas.

Mer information inklusive ansökningsblankett hittar ni på sidan Kulturbidrag.

2013-02-19

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se