Hjärt och Lungräddning inom omsorgen

HLR inom Omsorgen

På bilden fr vänster: Margareta Andersson, Annette Lysell, Aila Olsson, Ann Lind och Monica Gullin

I Sverige drabbas årligen mer än
15 000 personer av plötsligt hjärtstopp. Det finns möjlighet att överleva ett hjärtstopp om någon i närheten omedelbart larmar och startar hjärt-lungräddning

Hjärt-lungräddning (HLR) är en akut första-hjälpen-behandling som ges omgående till en person som är medvetslös, inte andas och saknar puls.
Den medicinska termen för detta tillstånd är hjärtstillestånd eller, då personen fortfarande har puls, andningsstillestånd.

All personal inom LSS har bjudits in till en utbildning i Hjärt-och-Lungräddning (HLR). LSS har sedan starten av verksamheten 1990 i Torsås kommun, kontinuerligt genomfört dessa utbildningar.

I utbildningen som kommer att hållas vid tre tillfällen varvas teori och praktik under tre timmars-pass
Sensia företagshälsovård håller i HLR-utbildningen med Sjuksköterska Margareta Andersson som ansvarig.

Kursen kommer att innehålla bl a
Bedömning av livstecken:
kontroll av medvetande, kontroll av andning/fria luftvägar, kontroll av puls, larmrutiner, stabilt sidoläge

Hjärt- Lungräddning.bröstkompressioner, konstgjord andning

Efter genomförd utbildning ska varje deltagare kunna konstatera när HLR ska utföras samt utföra HLR i väntan på ambulans eller annan akuthjälp.2011-03-18

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se