Hjälp oss att granska kulturmiljöprogrammet

Kulturmiljö

Målet är att ta fram ett lättillgängligt kulturmiljöprogram som ger vägledning och kunskap om Torsås kommuns kulturmiljöer till såväl fastighetsägare som kommunmedborgare, föreningar och besökare.

Sedan våren 2017 har Torsås kommun i samarbete med Kalmar läns museum och Länsstyrelsen arbetat med att revidera Torsås Kulturminnesvårds-program från 1990. Synen på kulturmiljöer har förändrats sedan programmet antogs och därför tog kommunstyrelsen beslutet om att revidera nuvarande kulturminnesvårdsprogram så att det uppfyller dagens behov för verksamheterna inom samhällsplanering, kommunutveckling, kultur- och fritid, skola och turism.

Nu ber vi om er hjälp med att faktagranska!

Texterna med beskrivning av de olika kulturmiljöerna har nu formgetts och kompletterats med kartor och bilder för att underlätta läsning. För att försöka få så rätt information och beskrivningar som möjligt ber vi nu om er hjälp att faktagranska de kulturmiljöer ni har kunskap om.

På Folkbiblioteket i Torsås finns alla miljöer i pappersformat. Du kan även titta på dem digitalt via denna länk: Kulturmiljöprogrammet.

Skriv ner dina kommentarer skicka dem till:

Torsås kommun
Kulturmiljöprogrammet
Box 503
385 25 Torsås

Det går också bra att maila till sofie.nystrom@torsas.se eller susann.johannisson@kalmarlansmuseum.se.

Har du hittat något du vill kommentera ange vilken plats det gäller, sidnummer och stycke. Skriv också ditt namn, telefonnummer och/eller mailadress så att vi kan kontakta dig om vi har frågor. Texta gärna om du skickar brev.

Synpunkter lämnas in senast den 7 oktober.

Vi är väldigt tacksamma för din hjälp!

 2018-09-13

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se