Hjälp oss att bidra till ett tryggare Gullabo

Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås logotyp

Vill du vara med och bidra till en ökad trygghet i Gullabo och samtidigt lära dig mer om hur du kan förebygga oönskade händelser? Utbildningen är den 28/10. Sista anmälningsdag är den 14/10.

Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås (RFET) kommer att starta ett projekt i Gullabo, Förstärkt medmänniska, för att öka tryggheten på orten.

Räddningstjänstförbundet har jour- och beredskapsstyrkor på fem orter i Emmaboda och Torsås kommun. På landsbygden, utanför dessa orter, tar det längre tid innan hjälpen når fram vid en olycka. Räddnings­tjänsten har som mål att minska tiden från det att en oönskad händelse inträffar tills att den drabbade får hjälp.

Den första direkta hjälpen behöver inte komma från samhällets organiserade hjälpresurser utan det viktiga är att det är någon som gör något snabbt, exempelvis en privatperson - det kan vara du!

Ett antal frivilliga personer får utbildning av Räddningstjänsten för att känna sig bättre rustade att fungera som Förstärkt medmänniska när en olycka inträffar. Utbildningen är uppdelad i en teoretisk- och en praktisk del. Den praktiska delen innehåller brand, sjukvård och trafikolycka samt drunkning.

De frivilliga personerna får information via SMS då en olycka inträffar i deras närhet. Infor­mationen innehåller en beskrivning om vad som har hänt. Därefter kan du som Förstärkt medmänniska agera. 

Du som deltagare i projektet har inga skyldighe­ter och inte heller några rättigheter - men många möjligheter att hjälpa till vid en olycka!

Mer information om projektet kan du läsa här:
Vill du hjälpa oss och bidra till ett tryggare Gullabo?

Vill du vara med och bidra till ett tryggare Gullabo?

Utbildningen är den 28 oktober och hålls på räddningsstationen i Torsås.
Vi bjuder på fika och lunch.
Tid: Klockan 09.00-15.00.

För att kunna delta måste du vara myndig och bo i Gullabo samhälle eller i dess direkta när­het. Tillgång till e-post och mobiltelefon är en förutsättning för att kunna medverka i projektet.

 

Anmälan

Skicka din anmälan tillRäddningstjänstförbundet
via e-post: raddning@rfet.se

Uppge namn, bostadsadress, mobiltelefonnummer och e-post vid din anmälan.

Sista anmälningsdag är den 14 oktober.

 

Har du frågor eller funderingar kring projekt Förstärkt medmänniska? Hör av dig till Räddningstjänstförbundet.

Hans Erlandsson, Räddningschef
Tfn: 0471-249 881
E-post: hans.erlandsson@rfet.se

Henrik Martinsson, Utbildningsledare
Tfn: 0471-249 883
E-post: henrik.martinsson@rfet.se

 2017-10-12

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se