Hej Lantbrukare!

Plog

Torsdagen den 4 maj kl. 13-16, i Torsås bygdegård har du chans att lära dig mer om fosfor och hur man kan minska fosforförlusten från åkermark.

Utbildningen görs i samverkan mellan Greppa Näringen,Hushållningssällskapet, LRF och Torsås kommun. 

Vi bjuder på  matigare fika.

Anmäl dig senast tisdagen den 2 maj till

Nina Nilsson telefon: 010-2238335 eller via epost: Nina Nilsson

Se inbjudan i sin helhet. 2017-04-24

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se