Grön flagg till Gullabo förskola

Grönn flagg Gullabo förskola

Den gröna flaggan hissas i topp

Gullabo förskola har belönats med Grön Flagg, ett bevis på att man arbetar för en hållbar utveckling och har ett miljötänk inom sin verksamhet. Igår firades detta och den gröna flaggan hissades på skolgården.

Barnen är i allra högsta grad delaktiga i arbetet och har alltid många förslag och funderingar. I temat Källsortering har frågeställningarna bland annat varit; ”Vad vet vi om naturen?” och ”Vad ska vi göra med allt skräp?”.

I skolan har man skapat en egen sopsortering, och barnen är duktiga på att hitta skräp både inomhus och utomhus och sedan lägga det i rätt behållare. Så småningom blir det fullt i behållarna, och frågan ”Vad gör vi med skräpet då?” dyker upp. Några av barnen vet att det finns en återvinningscentral i samhället och går då dit och lägger skräpet i rätt behållare.

Gullabo förskola har också arbetat med tema Energi & klimat samt tema Konsumtion. Vår energirådgivare var på besök och pratade om elektricitet och gjorde experiment med olika lampor. Barnen har själva gett förslag på hur de kan spara el. Under tema Konsumtion har barnen varit med och anlagt ett trädgårdsland och fått följa med och se hur det växer.

Så här motiverar Håll Sverige rent sitt beslut om att tilldela Gullabo förskola en Grön flagg:

”Ni har på ett mycket kreativt och varierat sätt jobbat med era utvecklingsområden. Det är inspirerande att läsa er rapport och se hur ni har integrerat hållbar utveckling i er verksamhet! Det verkar som att ni genom ert arbetssätt har lyckats fånga barnens intresse och nyfikenhet och vilja att delta och utforska.”


Bilder från flagghisningen

Grönn flagg Gullabo förskola


Grönn flagg Gullabo förskolaFoto Johan Blomqvist
2013-05-08

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se