Gratis ”barnprov” av vattnet

barn med dricksvatten

Från och med den 1 januari 2014 erbjuder Samhällsbyggnadsförvaltningen en kostnadsfri analys av vattnet, ett så kallat ”barnprov”, för dig som väntar barn eller har barn upp till två år.

Erbjudandet gäller dig med enskild brunn som är skriven och boende i Torsås kommun.

Läs mer om vattenprovtagning enskilda brunnar här!


2014-01-15

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se