Gott bemötande vid kontakt med kommunen

Berit och Inger i kommunhusets reception

I en undersökning som Sveriges kommuner och landsting (SKL) utfört vid namn Kommunens kvalitet i korthet 2010 får Torsås kommuns personal högt betyg för bland annat sitt bemötande mot medborgarna.

I rapportens avsnitt om tillgänglighet kan man se att hela 90 procent av de tillfrågade i undersökningen anser att de fått ett gott bemötande av kommunanställda i Torsås när de ringt för att ställa en enkel fråga. Medel bland de 130 undersökta kommunerna i Sverige ligger på 82,8 procent.

- Detta är självklart ett resultat att vara stolta över samtidigt som det finns utrymme för att bli bättre, säger Ulrika Widell informationsansvarig, Torsås kommun.

Något sämre resultat i undersökningen får kommunen gällande hur snabbt medborgarna får svar på frågor via e-post. 73 procent av de inkomna meddelandena blev besvarade av kommunen inom två arbetsdagar, medel låg på 77 procent. Även Torsås webbinformation fick ett sämre resultat med betyg under medel. Dock har kommunen nyligen lanserat en helt ny hemsida som förhoppningsvis ska ge bättre resultat vid nästa undersökning.

- Då den aktuella undersökningen genomfördes under maj-juni 2010 så gäller alltså betyget den gamla hemsidan. På den nya hemsidan har vi satsat på just enkel och tillgänglig information. Med en ny förbättrad struktur ska förhoppningsvis alla besökare hitta det de letar efter utan problem, säger Ulrika Widell.


2011-01-26

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se