Gör en insats för barn som behöver din hjälp!

Familjehem

Det finns barn och ungdomar i Torsås kommun som av olika anledningar behöver stöd eller som inte kan bo hos sina biologiska föräldrar. Du kan göra en insats för dem genom att bli kontaktfamilj, kontaktperson eller familjehem. Du behövs!

Vill du och din familj bli kontaktfamilj?
Har du och din familj tid och utrymme för att göra en insats för barn och ungdomar som behöver stöd? Socialtjänsten i Torsås söker kontaktfamiljer som är intresserade av att ta emot barn och ungdomar som för en längre eller kortare tid behöver en kontaktfamilj som de kan träffa, bo hos ibland eller på annat sätt ha som stöd i tillvaron.

Vill du bli kontaktperson?
Har du tid för att göra en insats för barn, ungdomar och vuxna som under en period i sitt liv behöver mer stöd än vad familjen, släkten eller vänner har möjlighet att ge. Då kan en kontaktperson som arbetar på uppdrag av socialtjänsten bli ett personligt stöd.

Vill du och din familj bli familjehem?
Har du och din familj möjlighet att ta emot ett eller flera barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo hos sina biologiska föräldrar? Torsås kommun söker familjehem med en stabil social situation och ett helhjärtat engagemang för barn och ungdomar. Gemensamt för alla placerade barn är att de för en kortare eller längre period inte kan bo hos sina biologiska föräldrar. Målet i de flesta fall är att barnet efter en tids boende i familjehem skall kunna flytta tillbaka till sina biologiska föräldrar.

Du behövs!
Att vara kontaktfamilj/person eller familjehem innebär att du och din familj får ett uppdrag från socialtjänsten. För uppdraget lämnas ersättning i form av en arvodesdel och en omkostnadsdel per månad. Ersättningen bestäms efter uppdragets omfattning och kommunförbundets rekommendationer.

Hör av dig till oss!
Är du intresserad av att bli kontaktfamilj/person eller familjehem eller vill få mer information, hör av dig till:

Karolina Strandberg, socialsekreterare
Telefon: 0486-336 61
E-post: karolina.strandberg@torsas.se

 2015-09-02

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se