Framtidsstudie

Personal läser för brukare

Det har knappast undgått någon att den offentliga sektorn står inför stora utmaningar. Under de närmaste 30 åren kommer antalet invånare över 85 år att fördubblas. Kostnaderna för pensioner, sjukvård och äldreomsorg beräknas öka i snabbare takt än skatteinkomsterna.

I april 2012 uppdrog kommunerna Borgholm, Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås åt Sveriges Kommuner och Landsting att belysa

- den demografiska och ekonomiska utvecklingen tio år framåt för respektive kommun.
- möjligheterna att klara personal- och kompetensförsörjningen i respektive kommun tio år framåt.
- möjligheterna att fortsätta som egna kommuner, samordna verksamhet i kommunalförbund eller bilda ny eller nya kommuner.
- frågor om medinflytande och demokrati.

>> Nu är framtidstudien klar och finns presenterad i sin helhet i följande PDF-dokument, klicka här!

2012-11-22

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se