Framgångsrikt Läsprojekt och start för Skoldatatek

Pojke läser bok

Under höstterminen 2011 startade ett mycket framgångsrikt Läsprojekt riktat mot årskurs 2. Satsningen är en del av Skolverkets nätverk för ”Språk-, läs- och skrivutveckling” för vilket kommunen får ekonomisk stöttning.

Under 20 minuter per dag arbetar eleverna med avkodningsförmåga, läshastighet/läsflyt, läsförståelse och läsintresse efter en intensivläsningsmodell. Projektet pågår under hela läsåret, men redan efter 15 veckor uppvisade mätresultat stora framgångar.

Samma intensivläsningsmodell finns sedan höstterminen 2010 på högstadiet och visar en mycket positiv utveckling för eleverna. Satsningen kopplas också till det Skoldatatek som just nu är under uppbyggnad. Skoldatatekets viktigaste uppgift är att ge lärare och elever kunskaper om alternativa verktyg för att lärandet i skolan ska fungera. Det finns ett stort intresse hos engagerade lärare och nyfikna, intresserade elever.2012-05-24

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se