Försvarsmakten övar – AURORA 17 och Northern Coasts 2017

Försvarsmakten

För att öka den militära förmågan kommer Försvarsmakten under september att genomföra försvarsmaktsövningen Aurora 17. Det är en nationell övning som bygger ett starkare försvar, där samtliga stridskrafter deltar, och som ökar den samlade förmågan att möta ett angrepp mot Sverige.

I år står Sverige även som värdnation för den multinationella marina övningen NOCO - Northern Coasts 2017 som genomförs i södra och mellersta delarna av Östersjön mellan den 8-21 september.

Delar av Bergkvara hamn kommer under Northern Coasts övningar fungera som ett tillfälligt skyddsobjekt vilket innebär att obehöriga inte har tillträde till det aktuella området under övningsperioden.

I övrigt berörs Torsås kommun och länet bara i begränsad omfattning men vi får nog räkna med ett stort antal militära transporter både på vägar och till havs samt en del buller från militärflygplan under september månad.

Länsstyrelsen Kalmar län om övningarna (PDF)

Försvarsmakten om övningarna

2017-09-05

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se