Första ordern till TBS Yard

Lars Tedehammar, ägare TBS Yard AB

VD Lars Tedehammar

TBS Yard, som har tagit över en stor del av Faurecias före detta lokaler i Torsås, har nu träffat sin första affärsuppgörelse. Ordern handlar om att konstruera passagerarfartyg av komposit.

Fartygen kommer att vara 39 gånger elva meter och ingå i ett infrastrukturprojekt i Ismir i Turkiet. Sammanlagt kommer 15 fartyg att produceras. De kommer att byggas vid varv i Turkiet och en del av komponenterna tillverkas i Torsås. TBS kommer nu, enligt vd Lars Tedehammar, att påbörja konstruktionsarbetet omedelbart och man räknar med att inleda utbildning av produktionspersonal i månadsskiftet oktober – november.

Produktionen kan därefter komma igång under november månad. Torsås kommun önskar TBS Yard lycka till med projektet och ser fram emot vad detta kan leda till i framtiden.

2012-10-09

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se