Förnyelselagen – den inskrivning som inte förnyas förfaller

Torsås kommun/Samhällsbyggnadsförvaltningen vill informera om förnyelselagen och att den inskrivning som inte förnyas förfaller.

Många äldre inskrivningar av rättigheter är inaktuella eller felaktiga. Den så kallade förnyelselagen innebär därför att inskrivningar som har beviljats före 1 juli 1968 kommer att tas bort från fastighetsregistret. Har du fortfarande nytta av rättigheten? Då kan du anmäla om förnyelse innan utgången av 2018.

Läs mer på Lantmäteriets hemsida.2017-06-30

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se