Företagsbesök som skapar nya kontakter och möjligheter

Näringsliv

Det finns många företag runt om i vår kommun, de flesta är medelstora eller små. Kommunchef Jan Darrell som arbetat i Torsås i drygt tre månader har tillsammans med Tuulikki Åkesson från Möre resurscentrum påbörjat en rundresa bland företagen i vårt närområde.

- Det är mycket viktigt att knyta bra kontakter mellan det lokala näringslivet och kommunen säger Jan Darrell. Det ska vara enkelt att få kontakt och det är mycket lättare om man känner varandra. Kommunen ska vara öppen och lätt att kommunicera med och vi tjänar också på att få tillfälle att berätta vad kommunen arbetar med och lyssna på näringslivet synpunkter. Möten skapar ofta ökad förståelse och möjlighet att lösa situationer innan de blir svåra. Allt går kanske inte att bli överens om men det hindrar inte att man ska kunna säga vad man tycker och få svar på frågor.

Rundresan inleddes i måndags då tre företagsbesök fullbordades. Först ut var PST, TubeTec AB och TME Elektronik. Fler företagsbesök är planerade, inte bara senare i veckan utan också under resten av året.

- Vi planerar att besöka cirka 20 företag per år för att få en inblick i företagen och knyta nya kontakter, avslutar Jan.

 

 2011-10-12

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se