Företagsbesök den 8 november

Näringsliv

Den 8 november kommer representanter från Torsås kommun och Möre resurscentrum att besöka företag runt om i kommunen. Nu efterfrågar vi tips på besöksmål. Kanske är just ditt företag intresserade av att få besök av oss, eller vet du något företag som är värt ett besök.

Hör av er med tips till Jan Darrell, telefon 0486-481 12.

Rundresorna bland företagen inleddes förra hösten. - Det är mycket viktigt att knyta bra kontakter mellan det lokala näringslivet och kommunen säger kommunchef Jan Darrell. Det ska vara enkelt att få kontakt och det är mycket lättare om man känner varandra. Kommunen ska vara öppen och lätt att kommunicera med och vi tjänar också på att få tillfälle att berätta vad kommunen arbetar med och lyssna på näringslivet synpunkter. Möten skapar ofta ökad förståelse och möjlighet att lösa situationer innan de blir svåra. Allt går kanske inte att bli överens om men det hindrar inte att man ska kunna säga vad man tycker och få svar på frågor.

2012-09-27

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se