Föreläsning om samverkan näringsliv – universitet

Möre resurscentrum som är näringslivets utvecklingscentrum i Torsås ordnar med jämna mellanrum frukostmöten för våra lokala företag. På torsdagsmorgonen var företrädare för Linnéuniversitetet ditbjudna för att prata om hur universitetet samverkar med företag och kommuner.

Linnéuniversitetet som är det gemensamma universitetet i Kalmar och Växjö har en egen avdelning som arbetar med att lotsa in företag och kommuner till universitetet. Där arbetar Anders Svalin som var på plats i Torsås och berättade att de hjälper eleverna att hitta praktikplatser samt att nå ut med deras examensarbeten till arbetsplatser.

FoU-projekt
IKEA är ett av företagen som har ett samarbete med Linnéuniversitetet genom ett så kallat FoU-projekt (forsknings- och utvecklingsprojekt). Med hjälp av FoU-checkar som delas ut av Regionförbundet i Kalmar län kan dessa projekt genomföras. Detta kan vara till stor nytta, inte minst för våra företag i Torsås kommun. Mer finns att läsa på Regionförbundets hemsida.

Ett annat stort projekt är RegSam (Regional samverkan) som arbetar för att bidra till regional tillväxt, få fler studenter att stanna i regionen, samt för att förstärka och fördjupa samverkan mellan akademi och näringsliv.

Förutom Anders Svalin var också Håkan Bard på plats och föreläste. Håkan arbetar som sft perfekt vid institutet för teknik på Linnéuniversitetet och han informerade om ännu ett projekt som handlar om att stärka samverkan mellan universitet och näringsliv. Projektet heter Linnaeus Technical Centre och koncentreras kring att höja regionens teknikprofil genom bland annat synlighet, attraktivitet, produktivitet och konkurrenskraft.

IUC satsar på tillverkningsindustrin
Förutom Linnéuniversitetet var också Lars Börjesson från IUC Kalmar län (Industriellt Utvecklingscentrum) på plats och berättade om deras verksamheter. IUC ägs av det lokala näringslivet och en av deras främsta uppgifter är att stödja och utveckla små och medelstora företag som arbetar inom eller har koppling till den tillverkande industrin.

Det finns alltså en hel del sätt att stärka och utveckla sitt företag genom att dra nytta av universitet och utvecklingscentrum.

Kika gärna in på följande länkar:
Linnéuniversitetets samverkansavdelningen
IUC Kalmar län
Regionförbundet i Kalmar län (FoU-checkar)

2012-02-16

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se