Föräldrastöd – ny broschyr utgiven!

Värme och Ramar

Att vara förälder är en fantastisk och omtumlande upplevelse som också innebär en stor omställning.

Undersökningar visar att många föräldrar efterfrågar stöd i sitt föräldraskap, och det uppnår man bäst genom förebyggande och generella insatser. Föräldrar som deltar i föräldrakurser blir säkrare och tryggare i sin föräldraroll, vilket i sin tur leder till att barnen mår bättre.

Värme och ramar
Värme och ramar är ett begrepp som lyfts fram i samband med dagens föräldrastöd. En varm och kärleksfull relation mellan barn och föräldrar är viktig under uppväxten. En sådan relation ger barnen trygghet och förtroende.

Ny broschyr!
Nu har Torsås kommun tagit fram en broschyr/folder där det finns mer att läsa om föräldrastöd och Värme och Ramar. Foldern kan ni ladda hem och läsa från länken här under.

Värme och Ramar folder (PDF)

Har Du frågor omkring vårt arbete är Du välkommen att kontakta Åsa Svanström tfn 070–395 01 08 eller e-post asa.svanstrom@nybro.se.

Se även våra sidor om Föräldrastöd, klicka här!

2011-06-22

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se