Flyktingmottagningen i Torsås kommun

Lekande barn

Ett boende för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar kommer att starta i april 2013 och kommer ta emot barn och ungdomar i åldrarna 13-17 år. Torsås kommun har tagit ett beslut om att ta emot sex ensamkommande flyktingbarn och ungdomar och detta ses väldigt positiv för vårt fortsatta arbete med integrationsfrågor.

När man som nyanländ flykting kommer till Torsås kommun hjälper Integrationsenheten flyktingen med att hitta ett lämpligt boende och förklarar vilka regler som gäller. Integrationsenheten följer därmed flyktingen de kommande två åren och är deras hjälpreda och direktkontakt med omvärlden. Integrationsenheten är en myndighet som är öppen, varm och trygg i sitt arbetssätt och i sitt sätt att bemöta de flyktingar som kommer till oss och är bosatta i Torsås kommun.

Mer om Integrationsenheten kan ni läsa på www.torsas.se/integration.aspx.


2012-12-28

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se