Fjärrvärmefakturorna försenade juni månad

Fakturor från Torsås Fjärrvärmenät har inte skickats ut till berörda kunder denna månad på grund av ett tekniskt fel. Så snart felet är avhjälpt kommer fakturorna att skickas.2019-06-28

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se