Fiberutbyggnaden i Torsås kommun tar en omväg

Fiber, nätverkskabel

Målet kvarstår, alla hushåll och företag ska få tillgång till snabbt bredband. Vägen dit ser dock ut att ändras då samverkansparten Telia aviserat att de kommer ha svårt att hitta en väg fram för en fiberutbyggnad i hela Torsås kommun.

- Efter en genomgång ser vi nu att det är svårt att hitta en väg fram för en fiberutbyggnad i hela Torsås kommun, och därmed fullfölja arbetet med att ta fram ett tilläggsavtal med det syftet, säger Mikael Jarmdahl, Senior Business Developer – Municipalities Telia Company AB.

Det blir alltså ingen fortsättning av den avsiktsförklaring som Telia tecknade med oss i höstas. Men vi låter oss inte nedslås av beskedet utan arbetet med fiber till alla kommer fortsätta.

Bred politisk enighet

- Det finns en bred politisk enighet om att fortsätta arbetet med att hitta lösningar för fiberutbyggnad i hela kommunen. Det handlar om att skapa förutsättningar för att kunna ta del av grundläggande samhällsservice och att fullt ut vara delaktig i samhället, både i och utanför hemmet och arbetet, för alla, säger Henrik Nilsson Bokor, kommunstyrelsens ordförande i Torsås.

Även kommunchef Håkan Petersson är inne på Henriks linje.

- Vårt arbete just nu handlar om att hitta lösningar för fortsatt fiberutbyggnad. Vi har förberett med kanalisation för fiber i samband med att kraftbolagen grävt ner elen, så ett gediget grundarbete är redan gjort, säger Håkan Petersson, kommunchef i Torsås kommun.

Kontakt

Har ni frågor kring fiberutbyggnaden är ni välkomna att kontakta vår kommunutvecklare Sofie Nyström på telefon 0486-331 15 alternativt e-post sofie.nystrom@torsas.se.
2019-03-06

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se