Facebookgrupp om bredband

Alla i Kalmar län ska ha minst 100 Mbit/s senast 2020. Så står det i den bredbandsstrategi som Regionförbundet i Kalmar län antog i februari 2012. På Facebook har det startat en ny grupp där du kan diskutera bredbandsfrågor och lämna synpunkter. Vi kan diskutera sakfrågor och hjälpa varandra.

Logga in på Facebook och sök Bredband - Regionförbundet Kalmar eller klicka på http://www.facebook.com/groups/158207394309540/ och därefter logga in.

>> Mer information om bredband hittar ni också på vår hemsida, klicka här!

2012-07-18

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se