Enskilda avlopp skapar affärsmöjligheter för entreprenadföretag!

Näckrosblad

I Torsås kommun finns omkring 2 100 enskilda avlopp och en stor del av dessa behöver åtgärdas för att klara miljökraven. Här finns stora möjligheter för företag inom gräv- och anläggningsarbeten att ta in nya jobb. På torsdag den 12 maj bjuder Möre resurscentrum in till frukostmöte.

– Vi vill visa vilka affärsmöjligheter som finns för våra lokala entreprenörer. Totalt handlar det om investeringar på uppemot 70 miljoner kronor varav en stor del av detta ligger på entreprenadarbeten. Alla som har eller funderar på att skaffa sig grävutrustning är välkomna till mötet, säger vd Tuulikki Åkesson, Möre resurscentrum.

Samhällsbyggnadschefen informerar
På mötet kommer samhällsbyggnadschefen Peter Persson gå igenom regelverket kring enskilda avlopp samt informera om en kommande entreprenadsutbildning för anläggande av enskilda avlopp som Torsås kommun kommer att arrangera.

– Det kommer att ta 10-15 år att åtgärda samtliga enskilda avlopp som inte lever upp till nuvarande miljölagstiftning i Torsås kommun med den kapacitet som idag finns hos entreprenörerna inom gräv- och anläggningsarbeten i vårt område.  Det är på tok för långsamt och negativt för vår miljö, säger samhällsbyggnadschef Peter Persson.

Många uppfyller inte kraven
Under 2010 avslutades inventeringen. 60 – 70 procent av avloppen uppfyller inte kraven för tillräckligt renat avloppsvatten och fastighetsägarna kommer att behöva åtgärda sina anläggningar. Det innebär att det finns utrymme för fler entreprenörer inom området eller att befintliga företag skulle kunna anställa fler personer för att möta denna marknad.

Frukostmötet hålls på Möre resurscentrum torsdagen den 12 maj kl. 07.30 till 09.00. Anmälan senast tisdagen den 10 maj till ta@moreresurscentrum.com eller telefon 0486-487 00.

 

 2011-05-04

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se