Energirådgivning för företagare

fläkt

Visste du att energi- och klimatrådgivningen i Torsås kommun hjälper dig med tips på hur ditt företag kan minska på energianvändning, gå över till eller öka andelen förnybar energi, sänka energikostnaderna och samtidigt påverka miljön så lite som möjligt.

Rådgivningen är kostnadsfri och kommersiellt oberoende. Den kommunala energi- och klimatrådgivningen finansieras med bidrag från Energimyndigheten.

Vad vinner ditt företag på att energieffektivisera användningen av energi?

  • Minska företagets kostnader för energi och stärk konkurrenskraften.
  • Öka produktiviteten och effektiviteten på ditt företag.
  • Öka företagets samhällsansvar och minska miljöpåverkan.
  • Stärk företagets varumärke och förbättra image.
  • Lev upp till både krav från kunder och lagar.

Läs mer om energirådgivning för företagare här!

2018-08-03

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se