Elledalsgatan stängs för genomfart

vattenlaecka torsaas 140125

Elledalsgatan kommer vara avstängd för genomfart 9 oktober preliminärt till 19 oktober mellan Allfargatan och Ängsgatan på grund av arbeten med dagvattenledning och rännstensbrunnar.2018-10-09

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se