Eldorado: trivselfrämjande ungdomsgrupp år 7-9

Eldoradogruppen på Torskolan är elever som bidrar med främjande åtgärder på skolan, till exempel i form av trivselhöjande åtgärder och är förebilder på skolan vad det gäller god kamratskap.

Eldoradogruppen har två representanter från varje klass i år 7 – 9. Gruppen har också valt ordförande, vice ordförande samt sekreterare och vice sekreterare. Skolkuratorn är gruppens samordnare. Extra personalstöd finns från grundsärskolan.

Att bli kamratstödjare
Intresseanmälan inlämnas om önskemålet att bli kamratstödjare och ingå i Eldoradogruppen. Skolkurator genomför en intervju med den intresserade och lämnar besked efter samråd med mentor.

Mer om Eldoradogruppen kan ni läsa på följande sida, klicka här. Där finns också bra länkar till andra webbsidor. Missa heller inte att Eldoradogruppen nu finns på Facebook.
2012-04-30

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se