Eldningsförbudet upphävs i Torsås kommun

Spännande stig

Räddningstjänsten Emmaboda-Torsås meddelar att eldningsförbudet från den 19 juli upphävs, från och med den 1 augusti klockan 12.00. Beslutet är taget av Länsstyrelsen i Kalmar län.2019-08-01

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se