Eldningsförbudet upphävs fr.o.m. 13 juni kl. 12.00

Från och med idag torsdagen den 13 juni klockan 12.00 kommer Länsstyrelsen att häva eldningsförbudet i Torsås kommun.

2019-06-13

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se