Eldningsförbudet i Torsås kommun kvarstår

eldningsfoerbud

Eldningsförbudet kvarstår

Vi vill påminna om att det råder eldningsförbud i hela Torsås kommun. Beslutet togs i juni av Länsstyrelsen. Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser.

Förbud gäller eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera).

Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Länsstyrelsen får medge undantag från förbudet i ett enskilt fall om det finns särskilda skäl.


2019-07-18

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se