Eldningsförbud upphävs i Torsås kommun

Från och med 6/5 Klockan 12.00 är eldningsförbudet upphävt.

Länsstyrelsen gör, med stöd av SMHI:s prognos för brandrisk i skog och mark och allmänna väderleksprognos, bedömningen att riskerna för bränder nu allmänt är och kommer att vara måttliga de närmaste dagarna. Situationen motiverar därför inte fortsatt eldningsförbud i Torsås kommun.2019-05-06

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se