Eldningsförbud i Torsås Kommun

eldningsfoerbud

Det råder eldningsförbud i hela Torsås kommun från och med fredagen 21 juni kl. 12.00. Beslutet har tagits av Länsstyrelsen och eldningsförbudet gäller i hela Kalmar län. Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser.

Förbud gäller eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera).

Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Länsstyrelsen får medge undantag från förbudet i ett enskilt fall om det finns särskilda skäl.


2019-06-20

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se