Ekbackshallen

Ekbackshallen

Ekbackshallen

Den nya bollhallen i Torsås har nu fått ett namn. Allmänheten har under hösten kunnat lämna in egna förslag och vi fick in över 30 röster. Kultur- och fritidsutskottet utsåg sedan det mest passande namnet. Och vinnare blev ”Ekbackshallen”.

Det nya namnet kommer att gälla för hela sporthallsbyggnaden, det vill säga även den gamla delen.

Det vinnande förslaget lämnades in av både Roland Olofsson Torsås och Monica Johansson Rödeby. Dessa kommer att bjudas in till Kommunfullmäktige i februari för att ta emot ett pris.

2012-12-18

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se