Effektivare energianvändning i Torsås kommun

Elbil

En av kommunens elbilar

Kommunerna och landstingen effektiviserar sin energianvändning framgångsrikt. Det visar en sammanställning som SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har gjort i samarbete med Energimyndigheten.

– Torsås kommun har som mål att minska energiförbrukningen med 20 procent på fastigheterna och 40 procent på transporterna till år 2020 jämfört med basåret 2009, säger Klimat- och energisamordnare Annika Persson-Åberg.

Trenden visar att energin minskar i våra fastigheter och arbetet fortskrider för att nå målet till 2020. För att få en uppfattning av vad 20 procent är, kan man säga att hela Torskolans energi (både värme och el) och lite till ska bantas bort för att målet ska nås.

På transportsidan har vi satsat på utbildning i EcoDriving. Under 2013 deltog 150 personer i utbildningen. Effekterna kommer vi förhoppningsvis att se nu när siffrorna ska sammanställas.

Långt före samhället i övrigt
– När det gäller användandet av miljöbilar och förnybara drivmedel ligger kommunerna och landstingen klart före samhället i övrigt. Det är positivt, säger Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma.

Jämförelser sporrar till förbättring
Även om rapporten visar på en positiv utveckling, så finns det skillnader i hur mycket kommunerna och landstingen har effektiviserat energianvändningen. Det finns på många håll utrymme gott om utrymme för förbättringar.

– Vår förhoppning är att de jämförelser som presenteras i rapporten kan sporra till framgångsrikt lokalt arbete med energi- och klimatfrågor, säger Håkan Sörman, VD på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Fakta generellt i Sverige

Energianvändning i lokaler (kWh/m2)

2009

2012

Kommuner

201

187

Landsting

230

220

Energianvändning i bostäder (kWh/m2)

2009

2012

Kommun- och landstingsägda bostäder

161

152

Förnybar energi i lokaler och bostäder

2011

2012

Kommuner

71%

74,5%

Landsting

77%

80%

Andel förnybara drivmedel i kollektivtrafiken

2009

2012

Kommuner och landsting

38%

58%

Andel förnybara drivmedel till egna personbilar och lätta lastbilar

2009

2011

Kommuner

15%

18,5%

Landsting

18,5%

26%

Andel miljöbilar inkl. lätta lastbilar

2009

2012

Kommuner

35%

46%

Landsting

68% (2010)

76%

Energiprestanda bilar inkl. lätta lastbilar (kWh/100 km)

2009

2012

Kommuner

69,9

67,7

Landsting

63,8 (2010)

60,3


Statistiken bygger på uppgifter från Energieffektiviseringsstödet, Miljöfordon Syd och Vägtrafikregistret.

Fotnot: Vid jämförelse mellan kommuners nyckeltal, ha i åtanke att kommunerna har olika förutsättningar vilket gör att nyckeltalen inte alltid är helt jämförbara mellan enskilda kommuner.

2014-01-16

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se