Dina synpunkter om E-tjänster

eHälsa

Torsås kommun, Socialförvaltningen ingår i ett länsövergripande arbete med att införa sk. e-tjänster*.
För att det ska bli riktigt bra behövs dina synpunkter på vilka e-tjänster du tycker är intressanta för dig eller dina närstående.

E-tjänster kan vara att ersätta något tillsynsbesök från hemtjänsten med teknik. Gå gärna in på www.viktigvasteras.se/ehemtjanst för att se exempel från Västerås kommun.

E-tjänster kan också vara att ansöka och lämna information via kommunens hemsida. Här hittar du information från sveriges kommuner och landsting

Lämna dina synpunkter här

*WIKIPEDIA:
Verket för förvaltningsutveckling definierade offentliga E-tjänster som en service som medborgare och företag kan använda för att uträtta olika ärenden som de har hos en offentlig myndighet.
Denna service/tjänst tillhandahålls på elektronisk väg till exempel med en dator, mobiltelefon eller via avancerad telefonservice. För att e-tjänsten ska anses vara offentlig krävs det att det är en offentlig myndighet som tillhandahåller tjänsten åt medborgare och företag

 2014-01-22

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se