Detaljplaner Järnsida och Södra Kärr

Södra kärr

Samrådstiden för detaljplanerna för Järnsida och Södra Kärr är förlängd.

Bygg- och miljönämnden har beslutat att förlänga samrådstiden för detaljplanerna över Järnsida och Södra Kärr med en månad fram till 2012-02-06. Detta gör nämnden då sakägare anser att tiden är för knapp då den mesta tiden infaller under kommande jul- och nyårshelger. Nu kan sakägare lämna synpunkter om detaljplanen fram till och med 2012-02-06. Läs ytterligare om varje plan här Järnsida, Södra Kärr.  

2011-12-19

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se