Det goda mötet - en satsning på fritidsledare

Det goda mötet

Kalmar län har genom regionförbundet beviljats 4,4 miljoner kr av Europeiska socialfonden till kompetensutveckling av länets fritidsledare under två års tid.

Genom projektet kommer vi att stärka yrkesgruppen genom att bygga en gemensam värdegrund. Vi hoppas sprida många goda arbetsmetoder och därigenom höja kvaliteten på verksamheten.

>> Läs mer på Regionförbundets hemsida, klicka här!

2012-03-07

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se