Delårsbokslutet januari till juni 2012

Delårsbokslutet januari till juni 2012 med helårsprognos finns nu utlagt. Ni hittar det på www.torsas.se/delarsrapport.aspx.

2012-09-26

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se