Datautbildning förbättrar möjligheterna för nyanlända

Datautbildning Nyanländ Drivkraft 2018

Torsås kommun har ett projekt som heter Nyanländ Drivkraft som arbetar med att stärka möjligheterna för nyanlända att få någon form av uppehållstillstånd och att komma in på den öppna arbetsmarknaden.

Under en månads tid har tio deltagare i sommar gått en datautbildning på Sophiagårdens datasal i Söderåkra. Utbildningen har varit mycket uppskattad och lärorik för alla deltagare som sedan tidigare hade en god mobilvana, men datorer var något relativt nytt för dem. Efter en månad så var kunskapen inom datoranvändning betydligt bättre, vilket kommer att öka deras möjligheter i framtiden.

Datautbildning Nyanländ Drivkraft 2018

Vägledare Deif Sultan i förgrunden, projektledare Mehdi Chafik, verksamhetsutvecklare Kerstin Nilsson och enhetschef Johan Ceedigh tillsammans med gänget.


Datautbildning Nyanländ Drivkraft 2018

Utdelning av diplom.


2018-08-08

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se